AAU logo

Afsluttede ph.d.-projekter

2018

2017

2016

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Karen Marie Dalgaard, 26. januar
  Afhandlingens titel: At leve med uhelbredelig sygdom
   

2006

 • Margit Harder, september
  Afhandlingens titel: Anerkendelsesstrategier - som de udøves af foreninger til støtte for forældre til anbragte børn
   
 • Pia Kürstein Kjellberg, 20. juni
  Afhandlingens titel: Klinisk praksisvariation og kliniske retningslinjer
   
 • Charlotte Bagger Tranbjerg, 9. juni
  Afhandlingens titel: Nødvendig behandling af personoplysninger - Proportionalitetsprincippets krav om nødvendighed i forhold til den dataansvarliges behandling af personoplysniknger efter persondatalovens centrale behandlingsbestemmelser
   

2005

2004

2003

 • Anja Jørgensen, 17. oktober
  Afhandlingens titel: Når kvarteret opdager sig selv
   
 • Tove Borg, 29. maj
  Afhandlingens titel: Livsførelse i hverdagen under rehabilitering
   

2002

2001

2000

1999

 • Steen Treumer, 25. november
  Afhandlingens titel: The principle of equal treatment of tenderers in the EC public procurement
   

1998

 • Catharina Juul Kristensen, 9. juni
  Afhandlingens titel: Senmoderne liv - yngre voksnes danskeres fortællinger om deres hverdagsliv
   

1997

 • Hanne Kathrine Kroghstrup, maj
  Afhandlingens titel:
   

1996

 • Hans Jørgen Staugaard, 1. februar
  Afhandlingens titel: Vurderinger af nogle institutionelle og kognitive vilkår for voksenuddannelse
   

1995

 • Lars Skov Henriksen, september
  Afhandlingens titel: Frivillige organisationer i den decentrale velfærdsstat
   
 • Lars Uggerhøj, 7. juni
  Afhandlingens titel: Hjælp eller afhængighed - en kvalitativ undersøgelse af samarbejdet og kommunikation mellem truede familier og socialforvaltningen
   

1994

 • Tina Bømler, 27. april
  Afhandlingen bestod af tre dele:
  - Integrationsarbejde i kommunerne
  - Distriktspsykiatrien i Socialsektoren
  - De Normales Samfund
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139