AAU logo

forskeruddannelsesprogrammet Velfærdsstat og Forskellighed

Forskeruddannelsesprogrammet Velfærdsstat og Forskellighed er afsluttet.

For oplysninger om videreførte aktiviteter henvises til: 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde - Kroghstræde 7 - DK-9220  Aalborg Øst - Tlf. +45 99 40 81 00  - EAN 5798000420649