AAU logo

forskeruddannelsesprogrammet Velfærdsstat og Forskellighed

Forskeruddannelsesprogrammet Velfærdsstat og Forskellighed er afsluttet.

For oplysninger om videreførte aktiviteter henvises til: 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139