AAU logo

GRUPPEN AF INTERESSEREDE SPARRINGSPARTNERE - GISP

Gruppen af Interesserede SparringsPartnere - GISP

GISP er et forum for instituttets ph.d. studerende og videnskabelige assistenter. Der afholdes jævnlige frokostmøder, der bliver indkaldt til i outlook kalenderen. Indholdet på møderne varierer fra mere uformelt at følge med i hinandens arbejde og arbejdsliv på instituttet til at delagtiggøre hinanden i faglige problemstillinger. GISP er også et forum, hvor der er mulighed for dannelsen af tematiserede studiegrupper på kryds og tværs af gruppen. I tillæg til de mere uformelle frokostmøder afholdes GISP fællesmøder, hvor ph.d. programlederen og eventuelt institutlederen deltager for at orientere eller diskutere temaer, som berører instituttets ph.d. studerende. For eksempel er der afholdt GISP fællesmøder om ph.d. processen, bedømmelsesprocedure og videre karriereforløb (fx post doc, adjunktur eller karriereveje uden for universitetet). Organiseringen af GISP fællesmøderne forestås af de to ph.d. repræsentanter, der sidder med i instituttets ph.d. udvalg. Aktuelt er ph.d. repræsentanterne: Birgitte Theilmann  og Rolf Lyneborg Lund. Kontakt: i1-stipendiater@socsci.aau.dk

 

GIPS er for alle instituttets ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter uanset, hvor man er placeret, og man er velkommen til at deltage i møder og mailkorrespondancer begge steder. Kontakt Marianne Morell for at blive tilføjet GSP mailinglisten.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139