AAU logo

Kurser for ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende skal i løbet af indskrivningstiden deltage i kurser af et omfang af minimum 30 ECTS.

Fakultetets ph.d.-skole har ansvar for afholdelse af en række mere generelle kurser for ph.d.-studerende (som pædagogiske kurser, kurser i informationsindhentning m.v.).

Gå til oversigten for Ph.d.-skolens planlagte kurser.

Ph.d.-programmet ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har ansvar for afholdelse af mere fagspecifikke kurser. Planlagte kurser i dette programs regi vil blive annonceret på denne side. Nogle kurser afholdes i samarbejde med andre institutter eller andre universiteter. De ph.d.-studerende vil normalt deltage i en del kurser, der forestås af andre universiteter, nationalt eller internationalt. 

Der er oprettet en national portal for kurser.

Læs retningslinjer for ECTS-givende aktiviteter.

 

 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139