AAU logo

vis kursus

KVALITATIV DATAANALYSE MED NVIVO 11

Kurset gennemføres i København den 8. og 9. december, og i Aalborg den 12. og 13. december TID: Dag 1 kl. 10.00 – 16.00 Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Indenfor de sidste 20-25 år er der udviklet forskellige former for computersoftware, som kan lette og kvalificere forskerens arbejde med at håndtere og analysere kvalitativt datamateriale.  Mange forskere gør brug af de nye teknologiske muligheder, og programmerne udvikles løbende med nye funktioner og stadig mere brugervenlige designs. Der er stor forskel på, hvordan programmerne anvendes i den kvalitative forskning. Nogle forskere bruger programmerne som fuldt integrerede projektstyringsredskaber, mens andre anvender dem mere selektivt og trækker kun på udvalgte og konkrete programfaciliteter i analysen af kvalitative data. Dette kursus er en introduktion til programmet NVivo der er et af de mest udbredte programmer på markedet.

Formålet med dette kursus er at demonstrere, hvorledes software kan anvendes i kvalitativ dataanalyse. Kurset henvender sig til PhD studerende der har begrænset erfaring med brugen af NVivo eller ingen erfaring over hovedet.  Kurset vil forme sig som en kombination af demonstrationer og ’hands-on’-elementer, hvilket vil sige, at de studerende, som del en af kurset, selv får lejlighed til at afprøve og arbejde med nogle af programmets forskellige funktioner og muligheder.

Demonstrationerne vil dække den generelle håndtering af programmet, opbygning af fil- og kodesystemer, transskription, håndtering af audio og video filer, søgning og avancerede søgefunktioner samt klassifikationer og matrix displays.

For at øge udbyttet opfordres deltagere til at medbringe egen empiri i elektronisk form (transskription fra interviews, feltnoter, video klip eller lignende).  Det er hensigten med kurset at deltagerne har opbygget skellettet til et Nvivo-projekt ud fra egne data når kurset er ovre. Det er dog også muligt at deltage uden at have egne data.

Deltagerne skal selv medbringe computer med Nvivo installeret. Brugere af Nvivo til Apple skal være opmærksom på at dette på en række områder er forskelligt fra PC versionen og ikke har alle de samme funktioner. På kurset vil der blive undervist i PC udgaven

UNDERVISERE:

Morten Frederiksen og Morten Kyed, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

TILMELDINGSSFRIST

18.11.2016 (kurset er begrænset til 18 deltagere) til Anne Brauner Mikkelsen abm@socsci.aau.dk

PENSUM:  Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVivo. Sage Publications.

ECTS: 2 point

PRIS: Gratis for AAU ph.d.-ere, for eksterne 1.500 kr.

FORPLEJNING: Deltagerne skal selv stå for evt. overnatning og der opkræves et gebyr på 350,- kroner til dækning af frokost, kaffe m.m.

Tid og sted

Kurset gennemføres to gange i hhv. Aalborg og i København

8. og 9. december, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde AAU København, Frederikskaj 10 B, 2450 København SV. Lokale i stue etagen 0.24 (politi lokale)

12. og 13. december, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Aalborg, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst. Lokale 63

 

 

Instituttets kurser