Arrangement ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

NNDR - Nordic Network of Disability Research's årsmøde 2023 afholdes på Aalborg Universitet København

Invitation til NNDR - Nordic Network of Disability Research's årsmøde

Årsmødet fokuserer på hverdagslivets udfordringer for mennesker med forskellige former for handicap og den aktuelle styring af de sociale tilbud.

Tidspunkt

31.03.2023 kl. 10.00 - 17.00

Beskrivelse

Dette årsmøde fokuserer på hverdagslivets udfordringer for mennesker med forskellige former for handicap og den aktuelle styring af de sociale tilbud. Formiddagen lægger op til en diskussion af principperne for denne styring og i eftermiddagens plenumdiskussion reflekteres der over forskningens og brugerorganisationernes rolle og muligheder både hver for sig og i samarbejde.

Program

10.00 - 10.15 

Velkomst og kaffe

Introduktion til temaet: Politik, aktivisme og forskning på handicapområdet

10.15 -10.55 

Deltagelse i hverdagslivet – perspektiver fra unge med udviklingshandicap
v. Gitte Lyng Rasmussen, lektor ved KP’s pædagoguddannelse, på baggrund af hendes aktuelle ph.d.-afhandling

Deltagelse er en handicappolitisk målsætning, men hvordan opleves deltagelse, når man ser det fra unge voksne med udviklingshandicaps eget perspektiv? Med afsæt i empiriske eksempler fra et forskningsprojekt sætter oplægget fokus på de oplevelser og erfaringer unge voksne med udviklingshandicap har med deltagelse i deres hverdagsliv og diskuterer dels de betingelser, der har indflydelse på de unge voksnes deltagelseserfaringer, og dels de samfundsskabte betingelser, der kan modvirke deltagelse i hverdagslivet.

10.55 - 11.35 

Styringen af det specialiserede sociale arbejde
v. Kjeld Høgsbro, professor emeritus, AAU

Oplægget præsenterer en række overvejelser vedrørende den aktuelle udvikling i styringen af den sociale indsats på det specialiserede sociale område. Oplægget vil fokusere på misforholdet mellem principperne for styring af det professionelle sociale arbejde, og de udfordringer som mennesker med handicap og den professionelle praksis er konfronteret med. Endelig vil oplægget diskutere muligheder og brud i den offentlige og politiske forståelse for diversiteten i menneskets kompetencer

11.35 - 11.50 

Pause og kaffe

11.50 - 12.30 

Socialpolitiske styringsstrategier inden for voksenområdet
v. Søren Langager, lektor emeritus, AU

At reducere udgifterne inden for socialområderne har været et politisk mantra siden århundredeskiftet. I oplægget beskrives og analyseres, hvordan samfundets politisk økonomiske styringsstrategier sætter deres præg på socialt arbejde og socialpædagogiske indsatser som hhv. besparelsespolitik, effektiviseringspolitik og investeringspolitik. Undervejs er der eksempler på forskellige følger af de tre strategier for socialt arbejde og socialpædagogisk fagidentitet i praksis.

12.30 - 13.30  Frokostpause (for egen regning; kan købes i universitetets kantine)
 
13.30 - 14.20 

Oplæg til paneldebat om politik, aktivisme og forskning
Kommentarer og overvejelser fra organisationerne

Ask Løvbjerg Abildgaard, landsformand for Dansk Blindesamfund.
Brian Andersen, formand for Autismeforeningen.
Simon Toftegaard Jespersen, Muskelsvindfonden.
Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicapforbund

14.20 - 14.35 Pause m. kaffe og kage
 
14.35 - 15.45 

Paneldebat om årsmødets temaer

Indledning v. Emil Søbjerg Falster, postdoc, AAU og Bevica Fonden.

Paneldeltagere: organisationsrepræsentanterne og formiddagens oplægsholdere.

Tilmelding

Kontakt

Eventuelle spørgssmål vedr. arrangementet kan rettes til Kjeld Høgsbro.

Arrangør

NNDR - Nordic Network of Disability Research & SOSA - Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet, AAU

Adresse

Aalborg Universitet København, Konferencesalen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Flere arrangementer

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139