Arrangement ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Lancering af MATCH: Ny forskning om rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer

Lancering af MATCH: Ny forskning om rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer

Kom med til lanceringsevent den 12. december 2022, hvor vi løfter sløret for resultaterne af MATCH, det første store danske forskningsprojekt om rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer. MATCH-projektet, der er støttet af VELUX FONDEN, er gennemført af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Tidspunkt

12.12.2022 kl. 12.30 - 16.00

Beskrivelse

Frivillige er altafgørende for frivillige organisationers arbejde. I disse år, hvor efterspørgslen efter frivillige kun er steget, er viden om hvordan man rekrutterer nye og fastholder eksisterende frivillige afgørende – og et vigtigt emne at få på dagsordenen både i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. Men hvad skal der til, og hvordan kan civilsamfundets organisationer arbejde bedst muligt med rekruttering og fastholdelse?   

I det første store danske forskningsprojekt MATCH har forskere fra Aalborg Universitet gennem to år undersøgt, hvilke forhold i frivillige sociale organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Hvad letter eller besværliggør rekrutteringen og fastholdelsen – og hvad skal det til for at skabe et godt match mellem den enkelte organisation og de frivillige?

Ved lanceringseventet den 12. december vil forskerne bag projektet løfte sløret og præsentere pointer og hovedresultater. Ved eventet kan du også møde repræsentanter fra organisationer og frivillige fra civilsamfundet, der vil dele deres perspektiver og dilemmaer med rekruttering og fastholdelse.  

MATCH-projektet, der er støttet af VELUX FONDEN, er gennemført af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Program 

12.30 Registrering
 
13.00 Velkomst
 
13.15 Præsentation af resultater fra forskningsprojektet MATCH
Ved professor Lars Skov Henriksen og ph.d. og adjunkt Ane Grubb fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 
14.15 Kaffepause
 
14.45 Perspektiver på rekruttering og fastholdelse fra praksis 
 
15.45 Afslutning og tak for nu 

Tid og sted 

Eventet afholdes mandag den 12. december 2022, klokken 13-16 hos Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 

Der er mulighed for onlinedeltagelse.   

Hvem deltager i lanceringseventet? 

Lanceringseventet er for bestyrelsesmedlemmer, frivillige og ansatte fra foreninger og civilsamfundsorganisationer. Repræsentanter fra fonde, kommuner, regioner samt forskere i frivillighed og civilsamfund og andre med interesse for rekruttering og fastholdelse af frivillige kan også deltage.  

Det er gratis at deltage. Du tilmelder dig ved at vælge enten: 

  • Tilmelding med fysisk deltagelse
  • Tilmelding til livestreaming (online)

Tilmeld dig lanceringen her

Kontakt

Spørgsmål vedrørende lanceringseventet kontakt venligst CFSA’s teamleder for Data og analyse Mette Hjære, mh@frivillighed.dk  

Har du faglige spørgsmål vedrørende MATCH-projektet kontakt venligst professor Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet, larsskov@socsci.aau.dk   

Mød forskerne bag MATCH

Lars Skov Henriksen

Lars Skov Henriksen er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Lars undersviser og forsker i socialt arbejde, social politik, frivillighed og civilsamfund og har udgivet både dansk og international anerkendt forskningslitteratur om disse emner. Lars er projektleder på forskningsprojektet MATCH - Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer.

Ane Grubb

Ane Grubb er ph.d. i sociologi og adjunkt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Ane forsker blandt andet i frivillighed og samskabelse.

Forskningsprojektet MATCH

Forskningsprojektet MATCH undersøger hvilke forhold i foreninger og frivillige organisationer, der har betydning for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Undersøgelsen har særligt fokus på frivillige organisationer, der har socialt udsatte som målgruppe, og skal give ny anvendelig viden om god praksis for rekruttering og fastholdelse i den frivillige sektor. 

Match projektet undersøger blandt andet, om forskellige organisationsmiljøer tiltrækker forskellige typer af frivillige, hvordan balance og forhold mellem ansatte og frivillige påvirker fastholdelse og rekruttering, og om nogle opgavetyper er vanskeligere at fastholde frivillige i. Projektet undersøger også, hvordan organisationer matcher frivillige til forskellige typer af opgaver, og om de frivillige mener, at det frivillige arbejde lever op til deres forventninger.

Læs mere om MATCH

Arrangør

MATCH-projektet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Adresse

Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Tilmelding inden

07.12.2022 kl. 12.00

Mere information

https://frivillighed.dk/kurser/lancering-af-match-ny-forskning-om-rekruttering-og-fastholdelse-af-frivillige-i

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8192 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139