Arrangement ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Invitation til ph.d.-kursus: Skriv ph.d.-afhandlingens ’kappe’: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier og bidrag

Invitation til ph.d.-kursus: Skriv ph.d.-afhandlingens ’kappe’: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier og bidrag

3-dags ph.d.-kursus arrangeret af Ph.d.-skolen ved det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Tidspunkt

30.01.2024 kl. 10.00 - 01.02.2024 kl. 15.30

Beskrivelse

I akademisk skrivning hænger form og indhold sammen. Derfor er elementer som struktur, sammenhæng og rød tråd vigtige for kvaliteten af den tekst, som formidler forskningsaktiviteterne og de resultater, som den ph-d.-studerende producerer. Det, vi kan kalde ’det akademiske håndværk’ handler ikke kun om systematisk refleksion angående fokus, forskningsspørgsmål, analyseenhed, teori og begreber, videnskabsteori, design, metode og etik, samt analyseproces. Kvaliteten af håndværket handler i høj grad også om skriftligt at argumentere for de valg, som man tager eller har taget desangående og at opbygge en tekst, hvor disse valg og deres konsekvenser er tydelige i indhold og struktur. Dette arbejde starter tidligt i processen og pågår kontinuerligt i løbet af en ph.d.-proces. Kurset er derfor designet til at deltagere kan få glæde af oplæg, øvelser og pensum uanset hvor de er i ph.d.-forløbet.

Formålet med ph.d.-kurset er at sætte fokus på det akademiske håndværk, der skal til for at skrive og redigere en afhandlings elementer, så de ved afhandlingens færdiggørelse fremstår som en struktureret, sammenhængende tekst af høj kvalitet, og hvor resultaternes gyldighedsbetingelser og bidrag er tydeligt præsenteret. På kursets tre dage arbejder vi med dette gennem forelæsninger, konkrete øvelser, og fælles diskussioner med henblik på at opbygge og udvide deltagernes ’værkstøjkasse’ og erfaring med at tage de nødvendige beslutninger, som færdiggørelse af en afhandling kræver.

Kurset bygger på nyeste forskning i akademisk skrivning, særligt angående klarhed, struktur, form-indhold relationen, kvalitetskriterier som reliabilitet, kohærens, transparens og analytisk generaliserbarhed. Samtidig er det et praktisk kursus, hvor deltagerne arbejder konkret med deres egen tekst i forhold til kursets emner.

Efter optagelse: Kursusdeltagerne skal indsende et refleksions-paper på max 10 sider. Præsentation af phd-projektet og det/de foreløbige forskningsspørgsmål må fylde max 1 side, da det centrale i paperet skal være en refleksion over skrivemæssige udfordringer og ambitioner er i relation til deres afhandlings struktur, kvalitet og bidrag.

Kursusholder: Ninna Meier, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Underviser: Ninna Meier og Caitlin McMullin, Aalborg Universitet.

ECTS: 3.

Antal pladser: 16.

Mere information om kurset samt tilmelding på ph.d.-Moodle

 

Arrangør

Ph.d.-skolen ved det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet, Campus Aalborg, seminarrum vil blive annonceret senere

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139