Forskningsgrupper ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

På instituttet findes i alt 10 forskningsgrupper. Forskningsgrupperne i socialt arbejde er samlet under netværket FOSO - Forskning i socialt arbejde.

CASTOR - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol

CASTOR - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Foto: Jan Brødslev Olsen

Forskningsgruppen CASTOR fokuserer på sociologiske og kriminologiske studier af civilsamfundet. Forskerne opererer med en bred faglighed indenfor både frivillighed, køn, kulturel kapital, grupperelateret kriminalitet, marginalisering, social kontrol, identitet, radikalisering, velfærd, migration og transnational kriminalitet. 

Se mere om CASTOR

CISKO – Forskning i socialfaglig praksis med udsatte børn, unge og familier

CISKO - Forskning i socialfaglig praksis med udsatte børn, unge og familier, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Formålet med CISKOs forskning er at bidrage til bedre vilkår for udsatte børn, unge og deres familier ved at skabe forskningsbaseret og praksisnær viden af høj faglig kvalitet inden for to hovedtemaer: livsbetingelser for børn, unge og familier i udsatte positioner samt den faglige praksis i det sociale og forebyggende arbejde med børn og unge.

Se mere om CISKO

CIW - Center for Inklusion og Velfærd

CIW - Center for Inklusion og Velfærd, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Center for Inclusion and Welfare (CIW) er et samfundsvidenskabeligt forskningscenter grundlagt bredt i sociologisk forskning og forskning i det sociale arbejde. 

Centrets forskningsfokus er udfordringerne og forandringerne af velfærd og inklusion i form af nye moralske og strukturelle fundamenter, nyt pres fra migration, globalisering og demografiske ændringer, skiftende praksis og sektormæssige skel.  

Se mere om CIW

COMA - Center for Organisation, Ledelse og Administration

COMA - Center for Organisation, Ledelse og Administration, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

COMA er et forskningscenter, der udspringer af et samarbejde mellem Institut for Politik og Samfund samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, og inkluderer derudover også medlemmer fra andre institutter. Centerets forskere undersøger betingelserne og mulighederne for ledelse af organisatorisk forandring, innovation og forbedring i den offentlige sektor fra både et lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.Se mere om COMA

Praksisforskning og brugerperspektiver

Praksis - Praksisforskning og brugerperspektiver, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Forskningsgruppen Praksisforskning og brugerperspektiver (Praksis) forsker i processer, forståelser og det teoretiske grundlag for praksisforskning og servicebrugerperspektiver. Vi tester det teoretiske grundlag bag det sociale arbejdes praksis, og vores mål er at udvikle analyser og nye forståelser om servicebrugerperspektiver.

Se mere om Praksis

SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning

SAGA - Sociologisk analyse – grund- og anvendt forskning, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

SAGAs formål er at belyse sociologiske fænomener og aktuelle samfundsmæssige problematikker, som relaterer sig til spørgsmål om identitet, normalitet og afvigelse. Forskningsgruppen spænder over mikrosociologiske studier af menneskers hverdagsliv, identitets- og meningsskabelse samt kultursociologiske samfundsdiagnoser. 

Se mere om SAGA

SCOPAS - Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde

SCOPAS - Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Forskningsgruppen har fokus på praksisrelevant forskning indenfor velfærd og social forandring. SCOPAS målsætning er at styrke viden om og refleksionen over socialt arbejde og på den måde bidrage til udviklingen af socialt arbejde. SCOPAS arbejder imellem felterne velfærd, sociale problemer, velfærdsstat og socialpolitik.

Se mere om SCOPAS

SocMap - Forskningsgruppen i demografi, socialgeografi og sundhed

SocMap - Forskningsgruppen i demografi, socialgeografi og sundhed, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

SocMap beskræftiger sig primært med forskning inden for bysociologi, socialgeografi og social stratification ved anvendelse af kvalitative, kvantitative og mixed methods i kombination med kort. Fokus er på betydningen af sted - hvordan steder både er påvirket af og påvirker ulighed relateret til eksempelvis sundhed og uddannelse.

Se mere om SocMap

SOSA - Sociale problemer, sårbarhed, og styring i det specialiserede sociale arbejde

SOSA - Sociale problemer, sårbarhed, og styring i det specialiserede sociale arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Gruppen beskæftiger sig med vilkårene for mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med funktionsnedsættelse, deres livsverden, deltagelseschancer og kontakt med de sociale tilbud både på det konkrete niveau af sagsbehandling, socialpædagogiske indsatser og på det overordnede niveau via skiftende institutionelle strukturer og politiske og videnskabelige diskurser.  

Se mere om SOSa

WISER - Welfare, Inclusion, Social Work and Employment Relations

WISER - Welfare, Inclusion, Social Work and Employment Relations, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde & Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Forskningsgruppen Welfare, Inclusion, Social Work and Employment Relations (WISER) har fokus på det beskæftigelsespolitiske felt, og bidrager med forskning om arbejdsmarkedspolitikken og den politiske udvikling, om organisatoriske og styringsmæssige problemstillinger og om professionel praksis og det sociale arbejde på beskæftigelsesområdet.Se mere om WISER

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139