Nyhed fra Castor - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol

Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner. Foto: Justitsministeriet

Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner

Ny artikel af Annette Olesen & Anders Brinck Rosenholm i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Lagt online: 15.04.2021

En kortlægning af frivillighedssektoren i den danske Kriminalforsorg er ikke kun interessant, fordi det er første gang, vi får et reelt overblik over disse bi­dragsydere og deres samarbejder. Det er også interessant, fordi forholdene i de danske fængsler og arresthuse er alarmerende og vidner om, at resociali­serende initiativer bliver nedprioriteret på bekostning af sikkerhed og kontrol. Vilkårene for straffuldbyrdelse har ændret sig i takt med, at et mere re­striktivt kriminalpolitisk paradigme har vundet indpas og resulteret i stren­gere straffe og en hårdere linje over for bestemte kriminelle grupper. Det har betydet, at Kriminalforsorgens dobbeltfunktion som vogtere af både straffuldbyrdelse og resocialisering gradvist er blevet sværere at balancere.

Læs hele artiklen

Vil du vide mere?

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139