Forskningsprojekt ved Castor - Sociologisk og kriminologisk forskning om social differentiering og social kontrol

Veteranfamilier - hverdagsliv og trivsel blandt børn og partnere

Veteranfamilier - hverdagsliv og trivsel blandt børn og partnere

Projektets formål er at analysere hverdagsliv og trivsel blandt partnere og børn til mandlige veteraner, som er udsendt på internationale missioner.

Lagt online: 02.09.2021

Projektet er et kvalitativt studie, som undersøger, hvordan børn og partnere håndterer hverdagen i forbindelse med fars og partners udsendelse og hjemkomst fra internationale missioner. Projektet, som ligger i forlængelse af tidligere kvantitative studier af børn af veteraner, er baseret på kvalitative interviews udført blandt børn og deres mødre. Fokus er for det første på hverdagens rutiner og relationer - på det brud i hverdagen, som familien oplever, når faderen udsendes, men også på de omvæltninger, der kan være forbundet med, at han ’som en fremmed’ kommer tilbage til en fælles hverdag, når han vender hjem. Det andet fokus er på børnene, som ofte oplever savn, bekymring og mistrivsel, men som også har udfordringer med at forholde sig til far som omsorgsperson efter længere fravær. Projektet lægger vægt på at gå i dybden med analyse af disse processer såvel som at opstille de forskellige handlingsstrategier, som familierne udvikler.  

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Veterancentrets Videncenter og Aalborg Universitet.

Projektdeltagere

Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, adc@socsci.aau.dk

Morten Kyed, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, mkyed@socsci.aau.dk

Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker ved Veterancentret, vetc-vic004@mil.dk

Helene Oldrup, seniorforsker Oxford Research, helene.oldrup@me.com

Fakta

Bevillingsgiver: Veterancentret

Bevilling: 130.000 kr.

Projektperiode: Januar 2019 → december 2021

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139