CIW – Center for Inklusion og Velfærd

CIW - Center for Inklusion og Velfærd, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Center for Inklusion og Velfærd (CIW) er et samfundsvidenskabeligt forskningscenter grundlagt bredt i sociologisk forskning og forskning i det sociale arbejde.   

Centrets forskningsfokus er de udfordringer og forandringer der er af velfærd og inklusion i form af både nye moralske og strukturelle fundamenter, nyt pres fra migration, globalisering og demografiske ændringer og skiftende praksis og sektormæssige skel.   

Det danske velfærdssamfund gennemgår som i mange andre vestlige stater en række forskellige forandringer. Disse forandringer omkonfigurerer finansieringen, administrationen og organiseringen af velfærden. Forandringerne omfatter også transformationer af velfærdsstatens moralske og politiske grundlag samt opdelingen mellem stat, marked og civilsamfund.  

Blandt de mange drivkræfter ved disse ændringer er den mere globaliserede økonomi, en stigende usikkerhed og økonomisk ulighed, de igangværende politiske forandringer af neoliberalisme, nationalisme og populisme og det demografiske pres fra migration, aldring og mangfoldighed. Parallelt med disse strukturelle, politiske og moralske forandringer opstår der nye sociale identiteter og forbindelser med inklusion og udstødelse både på grund af disse transformative processer og på grund af praksis og politiske reaktioner på dem.

Kontakt CIW

Kontakt Morten Frederiksen, forskningsleder, CIW

Forskningsleder Morten Frederiksen

Frederikskaj 10B, C, lokale 100
2450 København SV

E-mail: mfr@socsci.aau.dk  
Telefon: 9940 2690, 2883 8062

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139