SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning

SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt Forskning, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


SAGA er en tværvidenskabelig forskningsgruppe, som anvender (kultur)sociologiske, socialpsykologiske, kriminologiske og idéhistoriske/filosofiske teorier og metoder. Forskningsgruppen beskæftiger sig særligt indgående med mikrosociologi og emotionssociologi, som er stærkt repræsenteret i forskningsgruppens undervisningsaktiviteter og publikationer. 

Fælles for gruppens medlemmer er en interesse for det, der kommer til syne i empiriske studier ud fra induktive og eksplorative tilgange af menneskers hverdagsliv, udfoldelse og identitetsskabelse. 

Forskningsområder  

Forskningsprojekterne i SAGA favner problemstillinger om:  

  • Sociale patologier og diagnosekultur (Anders Petersen), Kriminalitet og sociale afvigelser såsom vold og seksualiseret vold (Inger Glavind Bo) 
  • Emotionssociologiske og mikrosociologiske teoriudviklinger og undersøgelser hvor blandt andet studier af sorg, håb og skam står stærkt (Inger Glavind Bo, Michael Hviid Jakobsen, Vibeke Poulsen Graven)  
  • Dødens sociologi, sorgarbejde herunder unge og sorg, palliativ og professions indsats (Michael Hviid Jakobsen, Anders Petersen, Vibeke Poulsen Graven)  
  • Identitetsskabelse i moderniteten belyst sociologisk (Anders Petersen, Inger Glavind Bo, Michael Hviid Jakobsen)  
  • Flerdimensionelle perspektiver på social klasse samt social ulighed, uddannelse og sundhedsfremme (Trond Beldo Klausen) 

Social impact 

SAGA bedriver forskning, der beskæftiger sig med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med henblik på at formidle forskningsresultater til en bredere offentlighed. SAGA prioriterer forskning, der sætter aftryk gerne i forhold til lovgivningsændringer og påvirker den bredere offentlighed via kampagner og mere konkret rådgivning fx via deltagelse i råd og nævn. Forskningsgruppens deltagere vægter ligeledes deltagelse i aktuelle debatter via medierne samt oplæg og foredrag, der rækker ud over universitetsmiljøerne og flere af gruppens forskere er aktive foredragsholdere. 

Kontakt SAGA

Kontakt Anders Petersen, forskningsleder for SAGA, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Forskningsleder Anders Petersen

Fibigerstræde 13, lokale 77 
9220 Aalborg Ø

E-mail: apt@socsci.aau.dk 
Tlf.: 9940 2601, 2383 1633

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139