AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Familiepleje i Danmark - undersøgelse blandt familieplejere

Invitation til konference Tirsdag den 6. juni 2017, kl.14.00-17.00 Aalborg Universitet, lokale 1.001, gæstekantinen, Sydhavnsafdelingen, København

Tidspunkt

06.06.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

I Danmark har der igennem de sidste 100 år været anbragt cirka 1 procent af alle 0-17 -årige børn og unge udenfor hjemmet. Indenfor de seneste 10 år er der sket en ændring i anbringelsesmønstret, således at flere nu anbringes i den almindelige familiepleje end tidligere. Af de 11.049 børn og unge mellem 0-17 år, der var anbragt udenfor hjemmet i 2015, var over 50 procent anbragt i almindelig familiepleje. Familiepleje er dermed den mest anvendte anbringelsesform i Danmark, og det er samtidig det sociale område inden for anbringelser, som er mindst belyst forskningsmæssigt. Når talen falder på familiepleje, sker det oftest med udgangspunkt i varmhjertede anbefalinger, og når der skal findes dokumentation, refereres der ofte til forskning fra andre lande.

På konferencen formidles resultaterne af en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 3.000 almindelige familieplejere, som inkluderer oplysninger om 4.770 familieplejeanbragte børn og unge. Fokus er på to sammenhængende områder: Det drejer sig både om resultater vedrørende familieplejernes karakteristika og om resultater i forhold til karakteristika hos de børn og unge, der er eller har været anbragt hos familieplejerne i undersøgelsen. Endelig formidles konklusionerne på analyser af anbragte børn og unge med omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov, herunder hvilke typer af familieplejere disse børn og unge anbringes hos.

Deltagelse i konferencen inkluderer en gratis bog – Familiepleje i Danmark, som udleveres ved konferencens start.

Program                                          

14.00 - 14.15                      Velkomst og præsentation af undersøgelsen v/Inge M. Bryderup

14.15 - 15.00                      Resultater af undersøgelsen blandt almindelig familieplejere v/Mie Engen

15.00 - 15.15                      Pause m/ kaffe, frugt og kage

15.15 - 16.30                      Resultater af undersøgelsen blandt familieplejeanbragte børn og unge
                                           v/Inge M. Bryderup og Sune Kring

16.30 - 16.45                      Spørgsmål og evt. diskussion

16.45 - 17.00                      Afrunding af dagen v/ Inge M. Bryderup

Praktiske oplysninger               

Tid                                      Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 14.00-17.00

Sted                                    Aalborg Universitet, Sydhavnen

                                           A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Lokale 1.001, gæstekantinen

Pris                                     740,00 kr.

Tilmelding                          Sker på https://www.erap.aau.dk/event/index.php/familiepleje  
                                           samtidig med betaling senest den 1. juni 2017.

 

Spørgsmål til arrangementet 
                                           Mie Engen, engen@socsci.aau.dk

 

Arrangør                            Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

 

Arrangør

Sociologi og Socialt Arbejde

Adresse

A C Meyers Vænge 15, 2450 København SV. - Gæstekantinen