Ph.d.- forsvar af Bodil Margrethe Nielsen

AFHANDLINGENS TITEL: ”EN SUNDHEDSAPOSTEL VIL VÆRE LIVSFARLIG I PSYKIATRIEN” ET CASESTUDIE OM FYSISK HELBREDSHÅNDTERING I AMBULANT PSYKIATRI FORELÆSNINGENS TEMA: ”Redegørelse for afhandlingen med fokus på dens empiriske fund og hovedresultater”

Tidspunkt

07.05.2018 kl. 13.00 - 07.05.2018 kl. 15.30

Beskrivelse

FORSVARET FINDER STED:

Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00

Lokale 61, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst.

AFHANDLINGENS TITEL:

"EN SUNDHEDSAPOSTEL VIL VÆRE

LIVSFARLIG I PSYKIATRIEN"

ET CASESTUDIE OM FYSISK HELBREDSHÅNDTERING

I AMBULANT PSYKIATRI

FORELÆSNINGENS TEMA:

"Redegørelse for afhandlingen med fokus på dens empiriske fund

og hovedresultater"

MEDLEMMER AF DET FAGKYNDIGE UDVALG:

Lektor Sune Qvortrup Jensen, Aalborg Universitet (formand)

Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Syddansk Universitet Professor Marit Borg, University College of Southeast Norway, Norge

______________________________________________________________

Efter forsvaret er instituttet vært ved en lille forfriskning