Ph.d.- forsvar af Stina Krogh Petersen

AFHANDLINGENS TITEL: ”At undersøge og blive undersøgt: Et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger” FORELÆSNINGENS TEMA: ”Med udgangspunkt i afhandlingens resultater ønskes en analyse af betydningen af socialfaglig ledelse i socialt arbejde – muligheder, udfordringer og problematikker”

Tidspunkt

05.12.2017 kl. 13.00 - 05.12.2017 kl. 16.30

Beskrivelse

AFHANDLINGENS TITEL:

”At undersøge og blive undersøgt: Et kvalitativt casestudie af hvordan professionel praksis i den børnefaglige undersøgelse udfoldes og opleves i tre kommunale myndighedsafdelinger”

FORELÆSNINGENS TEMA:

”Med udgangspunkt i afhandlingens resultater ønskes en analyse af betydningen af socialfaglig ledelse i socialt arbejde – muligheder, udfordringer og problematikker”

MEDLEMMER AF DET FAGKYNDIGE UDVALG:

Professor Lars Uggerhøj, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,

Aalborg Universitet (fmd.)

Professor Ingunn Studsrod, Institut for sosialfag, Universitetet i Stavanger

Professor Siv Oltedal, Institut for Sosialfag, Universitet i Stavanger

______________________________________________________________

Efter forsvaret er instituttet vært ved en lille forfriskning

Arrangør

Sociologi og Socialt Arbejde

Adresse

Kroghstræde 7, rum 61, 9220 Aalborg Øst