Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

CUBB udvikler spændende vidensmæglerindsats

CUBB udvikler spændende vidensmæglerindsats

En hjørnesten i CUBB er vidensmobilisering, hvoraf vidensmæglerarbejdet udgør en vigtig del. Vidensmæglerne indgår i CUBB’s arbejde med at skabe og forankre en organisationsstruktur, der understøtter en refleksiv praksis og fremmer borgerinddragelse i de kommunale beskæftigelsesforvaltninger. Nogle af de greb vi benytter os af er sociologisk samtaleanalyse, åbning af det faglige rum og styrkelse af refleksion i praksisfælleskaber.

Lagt online: 07.06.2021

I september 2020 igangsatte vi i CUBB et kompetenceudviklingsforløb i dialog mellem vidensmæglere fra de fem partnerkommuner (Silkeborg, Holstebro, Herning, Vesthimmerland og Mariagerfjord) og forskerne. I udgangspunktet havde vi forestillet os, at der skulle være ca. 3 vidensmæglere fra hver kommune. Der viste sig dog hurtigt et behov for at få udpeget flere vidensmæglere, så vidensmobiliseringsarbejde kan forankres bredere og stærkere i den enkelte organisation. Det viste sig også hurtigt, at der er en enorm energi og gejst i vidensmæglerarbejdet. Det betyder, at vi i skrivende stund har et vidensmæglerkorps med næsten 50 medarbejdere fordelt på de 5 CUBB kommuner. Disse vidensmæglere bruger både det lokale vidensmæglernetværk og tværkommunale vidensmæglergrupper til at udvikle og sparre om, hvordan vi i dialog mellem forskning og praksis kan udvikle en mere borgerinddragende beskæftigelsesindsats.

Den 17.-18. maj mødtes forskere og vidensmæglere til forløbets tredje seminar med fokus på forankring af vidensmobiliseringsarbejde og fællesfaglig refleksion i den daglige praksis.

Vidensmæglerne har igennem forløbet arbejdet refleksivt med borgersamtaler og kollegial sparring, og de har dannet læringsnetværk internt og på tværs af kommunegrænser. Det giver et stærkt afsæt for den videre udvikling af vidensmæglerarbejdet i organisationerne.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139