Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Forskningsprojekt vil mindske ulighed i sundhed for personer i afhængighedsbehandling

Forskningsprojekt vil mindske ulighed i sundhed for personer i afhængighedsbehandling

Forskningsgruppen SCOPAS på Aalborg Universitet skal sammen med Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune undersøge, hvordan man kan forbedre livskvalitet, trivsel og sundhed for personer, der er afhængige af opioider. Projektet kaldes LIVSMOD.

Af Alice Damgaard Sprotte, Kommunikation og Public Affairs

Der kan være mange årsager til, at mennesker bliver afhængige af opioider. De kan have et misbrug af stoffer som heroin, eller de kan have taget smertestillende medicin som morfin eller tramadol, der er stærkt vanedannende. De kan i stedet behandles med Buvidal, som er en substitutionsbehandling, der både mindsker trangen til opioider og forhindrer abstinenser.

I projektet undersøger forskerne de sundhedsmæssige og sociale virkninger af behandlingen med medicinen Buvidal blandt brugere af Rusmiddelafsnittet, Center for Sociale Indsatser i Aalborg Kommune.

”Det er et generelt problem, at personer med misbrugsproblematikker har dårligere adgang til sundhedsvæsenet. Tidligere erfaringer og international forskning viser os blandt andet, at substitutionsbehandling kan medvirke til, at de fx dukker op til lægesamtaler, får bedre relationer til sundhedsprofessionelle og i det hele taget får større overskud til at varetage deres sundhed og personlige trivsel,” fortæller lektor Mia Arp Fallov, der leder projektet."

Medicinen står ikke alene

Medicinen er en integreret del af en omfattende behandlingsstrategi, der også inkluderer rådgivning og støtte. Det gælder også i Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune, der tilbyder information, vejledning og behandling til mennesker med forskellige slags overforbrug eller misbrug af alkohol og stoffer, herunder også opioider. Selve substitutionsbehandlingen med Buvidal består af injektioner med depotmedicin, der frigives gradvist i kroppen.

Forskerne skal de kommende 2,5 år gennemføre en afgrænset kvalitativ undersøgelse blandt brugere af Rusmiddelafsnittet, hvor de afdækker gruppens karakteristika og interviewer dem om deres erfaringer med behandlingen. Projektets formål er at undersøge, hvordan Buvidal i kombination med sundhedsfaglig og socialfaglig støtte kan bidrage til at mindske ulighed i sundhed for denne gruppe mennesker.

Et indspark i debatten

Det er en del af projektet at karakterisere brugerne af Rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune, som umiddelbart er meget bred gruppe, der spænder over mennesker med opioidafhængighed som er i arbejde, langvarige misbrugere, personer der er visiteret til behandling af lægen, fx fordi de er afhængige af smertestillende medicin, eller personer med misbrug, der visiteres fra fængsler. 

Projektet kredser om, hvordan den samlede behandling kan øge livskvalitet og sundhed for denne gruppe mennesker. Hvad det konkret indebærer, kan forskerne endnu ikke sige, da projektet er i sin begyndelse. De ser gerne, at resultaterne på sigt indgår i debatten om opioider og behandlingstiltag.

”Vi håber, at resultaterne fra LIVSMOD-projektet kan give et indspark til den nationale debat om substitutionsbehandling, og hvordan investeringer i denne behandling kan forbedre livskvalitet for gruppen af mennesker med opioidafhængighed. Det kan godt være, at alle ikke bliver stoffri, men måske får de bedre trivsel og mere overskud til at håndtere deres eget liv og helbred. Det har også værdi for samfundet,” siger Mia Arp Fallov.

Vil du vide mere?

 

 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139