Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Maj måned bød både på Sociologistudiets 25-års jubilæum og 30-års jubilæum for Kandidatuddannelsen på Socialt Arbejde, til stor begejstring for både studerende, ansatte og alumne.

Glassene blev hævet, da to uddannelser på instituttet kunne fejre de sidste 25 og 30 år

Maj måned bød både på Sociologistudiets 25-års jubilæum og 30-års jubilæum for Kandidatuddannelsen på Socialt Arbejde, til stor begejstring for både studerende, ansatte og alumne.

Af Dianna Nyborg Leervad Korshøj, studerende på kandidatuddannelsen i Sociologi og næstformand i Studienævnet for Sociologi, Aalborg Universitet

Vi er et ungt universitet, men med vores forskning, samarbejde og undervisning har vi vist, at ungdommen også kan noget. Selvom vi nu er på vej ind i de voksnes rækker, lempes der hverken på ambitioner eller gåpåmod, når sociologi og KSA spejder mod fremtiden. Jubilæerne understregede, at hvor sociologi spejder mod fremtiden med et forsknings- og undervisningsperspektiv, som er uundværlig i klima- og øvrige samtidskriser, kæmper KSA igen og stadig for at gøre sig gældende i mellemrummet mellem praksis og forskning.

På sociologiuddannelsen blev vi budt velkommen under temaet Håb, Forandring og Grøn omstilling, hvor Anders Blok, Lektor på Sociologisk Institut KU og Mickey Gjerris, Lektor på KU Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, med deres temaoplæg inspirerede til indsigt og handling i en dyster fremtid, hvor der dog findes håb for enden:

”De sidste 25 år i klimaforskningen har forberedt os på de næste 25 års skuffelser”, fortalte Anders Blok med et glimt i øjet; for selvom forskning på klimaområdet synes dyster, har de sidste mange år vist en robusthed, som gør os parate til at handle, når nye udfordringer står for døren. Der er håb, men det er ikke nemt. Både Anders Blok og Mikey Gjerris understregede at selvom forandringerne vi oplever i dagligdagen kan synes små, så er handlingen langt fra. Det er svært at organisere sig, og det er svært at lave ændringer. Derfor er sociologien måske mere væsentlig end før.

Sociologiuddannelsen giver netop de studerende en rygsæk af kompetencer, som gør dem i stand til at hjælpe bl.a. virksomheder, organisationer og forskning med at lappe huller mellem forståelse og handling. Men som understreget af Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen, er det svært at lappe huller, omverden har svært ved at se og forstå. Derfor har uddannelsen som led i en omfattende reform af uddannelsen, også introduceret en mulig klimamærkning i kandidatbeviset. Kandidaterne evner og har værktøjer til at hjælpe omverden, men en yderligere klimamærkning kan hjælpe de studerende, som har haft særlig interesse i feltet gennem projektarbejdet, med at formidle de kompetencer til omverden.

Kommunikation og aktualisering blev hovedargumentet for jubilæerne, for selvom fejring var sat på skemaet, var det svært at lukke øjnene for omverden. Maja Lundemark Andersen, Forkvinde for studienævnet på KSA understregede i sin tale, at udfordringer netop var blevet en at de faste præmisser for uddannelsen. Lige nu står uddannelsen overfor lukning af 90 studiepladser i København, og selvom lukningen nu er udsat til 2025, er det en udfordring, man må forholde sig til. Men det er ikke noget nyt.

KSA har gennem hele sit liv, som Maja fortæller, været i midten af orkaner og tæt på tsunamier, men står her endnu. De sidste tredive års udfordringer har vist, at hvad end det er interne eller eksterne udfordringer, som truer uddannelsen, så er Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde en uddannelse, med sin forankring i både praksis og forskning, som er værd at kæmpe for.

Selv det mest genstridige ukrudt er ingen modstander for KSA; ikke bare fordi det er en stærk uddannelse med et godt socialt miljø, som vist af den præsenterede alumne-video, men fordi uddannelsen giver de studerende en rygsæk, som er nødvendig på tværs af politisk interesse. Derfor kæmpes der fortsat for at fastholde de 90 studiepladser, så ikke kun nordjyske kandidater vil kunne fortsætte kampen for det sociale arbejde, som gentagende viser sig aktuel for de menneskelige udfordringer, samfundet står overfor.

De bankende hjerter for både uddannelser og omverden var ikke til at overse, og trods uddannelsernes nærværende udfordringer, formåede begge jubilæer at holde fanen højt. De mindebærende alumne-videoer viste og dannede grundlag for både faglig og personlig forankring, hvor samtaler med både nuværende og tidligere ansatte og studerende, viste glimt i øjet, som ikke var til at tage fejl af. Hvad end det gjaldt debat om det ’rigtige’ minde fra en studiefest, eller hvorhen pilen på trøjen pegede under forelæsning, så vægtede den personlige forankring højt ved jubilæerne.

KSA viste intet andet end et uforglemmeligt engagement fra nogle af studiets kærneansatte, som på bedste revy-manér gennem sang og skuespil viste både absurditeter og kærneværdier, studiet kæmper med og for. Sociologistudiet holdt mere på formerne, som gennem fysiske forankringer i arrangementets udsmykning viste dé faglige og personlige værdier og fodspor, studiet stadig kæmper for. Her blev de seriøse og faglige kasser først for alvor brudt, da dansegulvet og efterfesten blev igangsat og fastholdt af netop nogle af studiets faste menneskelige søjler. Også her, viste de sig som formidable forbilleder igennem imponerende dansetrin, spandevis af svedperler, og et skel mellem studerende og ansatte, som aldrig er større end den åbne dør, eller et mindeværdigt billede med hat og paryk.

Med både udklædning og alvor var begge jubilæer derfor en kalenderbegivenhed, som ikke bare er værd at mindes, men ligeledes et fagligt forankret ståsted. De reflekterede begge, at selvom der kontinuerligt er en væsentlig modstand, og udfordringer at kæmpe med, så er det også noget, som er værd at kæmpe for.

Hvad end man som deltager var ansat, studerende, samarbejdspartner eller alumne, så byder uddannelserne på både en personlig og faglig forankring, som ønsker at være med til at skabe den forandring, samfundet har brug for.

Som begge uddannelser for alvor nærmer sig de voksnes rækker, ser vi derfor en seriøsitet og et alvor, som kendetegner det overgangsritual, voksenlivet tilbyder, men uden at glemme ungdomsårenes ildhu, viljestyrke og uhøjtidelighed. Muligheden for at fejre, mindes og forankre uddannelserne gennem disse jubilæer har vist et uundværligt fællesskab i en tid, hvor både uddannelser og instituttet kæmper kampe, som begge jubilæer reflekterede. Derfor vil vi takke alle de deltagende, arrangørerne, og assisterende hænder, for at være med til at gøre disse begivenheder helt uforglemmelige.

Billeder fra Sociologistudiets 25-års jubilæum

Billeder fra KSA's 30-års jubilæum

Vil du vide mere?

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139