AAU logo

nyhed

Bevilling til Morten Frederiksen: 246.954 kr fra Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Støtten gives under virkemidlet: Forskningsophold i udlandet: Research stay at the Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University

Morten Fredriksen bevilget forskningsophold ved Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University

Bevilling til Morten Frederiksen på kr. 246.954 fra Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Støtten gives under virkemidlet: Forskningsophold i udlandet: Forskningsophold ved Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University

Lagt online: 19.06.2020

Tema for forskningsopholdet

"Velfærdsstater og social-politikker varierer meget mellem lande og globale regioner. Det gælder både i forhold til niveauet af omfordeling og beskyttelse af samfundets svageste og i forhold til fordelingen af ansvaret for social nød mellem stat, marked, civilsamfund og familie. Vi ved imidlertid meget lidt om de kulturelle forestillinger om social retfærdighed, der knytter sig til disse forskelle. Er der fundamentale forskelle i hvad folk opfatter som socialt retfærdigt mellem velfærdsstater? Hvilke kulturelle forestillinger om det gode live og forholdet mellem individuelt og kollektivt ansvar bygger disse opfattelser på? Under mit ophold på The Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University arbejder jeg med disse spørgsmål på baggrund af omfattende interviewdata indsamlet fra Kina, USA, Danmark og Sverige i forskningsprojektet Just Worlds. Opholdet giver mig endvidere mulighed for deltage i verdens førende forskningsmiljø inden for komparativ kultursociologi og samarbejde med internationale eksperter på området”. (Morten Frederiksen)

Periode for ophold: 01.07.2020 – 31.12.2020 (grundet corona/covid-19 vil perioden eventuelt udskydes).

Vil du vide mere?

Alle nyheder

Se listen