Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Fra lanceringen af den nye bog

Ny bog: MultiAalborg - migrantfortællinger på tværs

Ann-Dorte Christensen, Betül Özkaya og Bente Jensen har udgivet en bog om etniske minoriteter i Aalborg.

Lagt online: 12.10.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Henrik Abildgaard Christensen

En ny bog, ”MultiAalborg - migrantfortællinger på tværs”, sætter Aalborgs migranter ind i en lokal og global kontekst. Bogen er skrevet af professor Ann-Dorte Christensen og ph.d.-studerende Betül Özkaya, begge fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, samt af arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv.

I Aalborg har 11% af befolkningen en anden etnisk baggrund end dansk. Bogen giver indblik i livet som etnisk minoritet i Aalborg og fortæller flygtninge og arbejdsmigranters historie i Nordjylland.

Migranternes fortællinger

Kernen i ”MultiAalborg – migrantfortællinger på tværs” er 30 livshistorier fortalt af tre personer fra hver af de ti største etniske minoritetsgrupper i Aalborg: Polen, Somalia, Rumænien, Irak, Iran, Syrien, Libanon, Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Vietnam. I bogen fortæller de om rødderne i hjemlandet og om deres rute til Aalborg, livet i byen, samt om at høre til, finde nye muligheder eller blive valgt fra. Vi hører også om ønsker for fremtiden.

Livshistorierne bliver sat ind i den ”store” historie om flygtninge og arbejdsmigranter i Aalborg efter 2. Verdenskrig til i dag. En del af Aalborgs historie, som der ikke er skrevet om før. Hertil hører blandt andet historien om, hvordan byens fortid som industri- og arbejderby i Nordjylland har indflydelse på, hvilke etniske minoriteter, som bor i byen i dag.

Aalborgs kendetegn

”MultiAalborg – migrantfortællinger på tværs” diskuterer til slut, hvad der kendetegner Aalborg som multikulturel by og viser bl.a., at man kan have rødder flere steder og føle sig som aalborgenser, dansk og samtidig som fx somalier, iraner eller vietnameser. Det er også kendetegnende, at migranterne er glade for at bo i Aalborg. De føler sig trygge og synes, at byen har ”lidt af alt” og hverken er ”for stor eller for lille”. Men der er også oplevelser af diskrimination, f.eks. på arbejdsmarkedet, og racisme i hverdagen.

Bogen er udgivet af Aalborg Stadsarkiv, 177 sider velillustreret, kr. 125, kan købes på Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1, 9000 Aalborg og hos lokale boghandlere.

Vil du vide mere?

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139