Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Ny bog fra Anders Petersen og Søren Chr. Krogh anbefaler at vriste skolen fri af præstationskulturen.

Ny bog om skolens præstationskultur

Ny bog fra Anders Petersen og Søren Chr. Krogh anbefaler at vriste skolen fri af præstationskulturen.

Lagt online: 18.06.2021

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Omslag

Hver anden pige i 9. klasse føler sig enten tit eller altid presset over skolearbejdet. For piger i 6. klasse er det næsten en tredjedel. Det viser tal fra Børns Vilkår i november 2020. Samme undersøgelse indikerer, at mange elever ikke føler sig trygge nok i timerne til at turde fejle. Det har stor betydning for deres skolegang og glæde ved at gå i skole.

I den nye bog ”Præstationskultur” undersøger Anders Petersen og Søren Chr. Krogh fra henhv. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Politik og Samfund, AAU, hvordan skolens præstationskultur hænger sammen med samfundets fokus på konkurrence og individualisering samt med politiske ambitioner om måltal og styring af skolen.

Med afsæt i interviews med 80 udskolingselever viser de, på hvilke måder præstationskulturen kommer til udtryk i skolen. På den baggrund peger de på, hvordan skolen kan skabe præstationsfrigørende rum, hvor elever i et trygt klassefællesskab kan arbejde undersøgende og nysgerrigt med fagene uden at være bange for at begå fejl eller for ikke at leve op til bestemte idealer formuleret langt væk fra skolens hverdag.

Om forskerne

Anders Petersen er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU. Her forsker han bl.a. i social teori og præstationssamfund. Søren Chr. Krogh er ph.d.-studerende ved Institut for Politik og Samfund, AAU. I sit projekt undersøger han, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier påvirker udskolingselevers daglige trivsel og mentale sundhed.

Om udgivelsen

Præstationskultur, ISBN: 978 87 7219 535 3, af Anders Pedersen og Søren Chr. Krogh 72 sider PRIS 129,95 kr. E-bog 99,00 kr. Fås også i abonnement. Udkommer 24. juni 2021. Kan forudbestilles på forlagets hjemmeside.

Vil du vide mere?

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139