Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Ny ph.d.-stipendiat: Sofie Aggerbo Johansen

Ny ph.d.-stipendiat: Sofie Aggerbo Johansen

Pr. 1. maj 2022 startede Sofie Aggerbo Johansen som erhvervs-ph.d. ved Praksisforskning og brugerperspektiver.

Jeg er uddannet cand.soc. fra Aalborg Universitet i 2017. Jeg har tidligere arbejdet som konsulent i en forsknings- og rådgivningsvirksomhed med speciale inden for børn og unge, integration og ligestilling. De seneste to år har jeg arbejdet som forskningsassistent på et forskningsprojekt om anbragte børn og unge ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet.

Titlen på mit ph.d.-projekt er Sundhed for alle – Om at modvirke ulighed i sundhed for minoritetsetniske LGBT+ personer. Projektet er et samarbejde mellem RED Center mod æresrelaterede konflikter og Aalborg Universitet med tilsagn og støtte fra Innovationsfondens Erhvervsforskerordning.

I februar 2022 åbnede RED+, som er et krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer under RED Center mod æresrelaterede konflikter. LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund er en særlig udsat gruppe, da de som dobbeltminoritet i højere grad er udsat for fx homofobi, vold og negativ social kontrol. Målgruppens særligt udsatte position viser sig også ved, at de er dårligere stillet på en række faktorer i forhold til sundhed blandt andet i forhold til mental sundhed.

Projektet har til formål at producere anvendelig, praksisnær viden, der skal bidrage til at modvirke ulighed i sundhed for LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund. Forskningen vil blandt andet tage afsæt i unge LGBT+ personer med minoritetsbaggrund, som indskrives på RED+. Udgangspunktet er de unges fortællinger og oplevelser af muligheder og udfordringer i mødet med relevante hjælpetilbud. Målsætningen er at producere viden om de unges problematikker, herunder særligt betydningen af de unges status som dobbeltminoriteter, som både RED+ og øvrige hjælpetilbud kan bruge i kvalificeringen af deres arbejde med at fremme sundhed, trivsel og lige muligheder for gruppen.

Jeg er en del af forskningsgruppen PRAKSIS og har Lars Uggerhøj som hovedvejleder, Kathrine Vitus som bivejleder samt Annelise Murakami fra RED Rådgivning og Dijana Dix Omerbasic fra RED+ som virksomhedsvejledere.

Jeg ser frem at fordybe mig i dette, for mig, utroligt spændende og særdeles underbelyste emne med sparring fra gode kolleger og hyggelige kaffepauser.

Kontakt

Frederikskaj 10 B, 3. sal, lokale 316 
2450 København SV

E-mail: sajo@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2819

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139