AAU logo

nyhed

Ny samarbejdspartner: Søren Holst

Pr. 1. september 2020 er Søren Holst ny samarbejdspartner ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Søren vil primært være tilknyttet FOSO - Forskning i Socialt Arbejde.

Lagt online: 25.08.2020

Søren er uddannet socialpædagog, cand. scient. soc. og ph.d. i socialt arbejde sammesteds. Han vil primært være tilknyttet FOSO. I 2019 forsvarede han afhandlingen ”Mellem Topstyring og Improvisation” der fokuserede på hvordan standardiserede metoder til forebyggelse af vold og til konflikthåndtering anvendtes i socialpædagogisk praksis med domfældte udviklingshæmmede.

Søren er ansat som forsknings- og udviklingskonsulent på Kofoedsminde / Region Sjælland, og udfører der forskellige forskningsopgaver, som han gennem sin tilknytning til FOSO vil dele med universitetet.

Sørens hovedfelter er socialpædagogik, domfældte udviklingshæmmede, standardiserede metoders reception i praksis, med fokus på metoder der er kontekstuafhængige eller kontekstafhængige. Eller generaliseret viden over for erfaringsbaseret viden.

Søren har i øvrigt et samarbejde med forskere i Norge, Holland og England.

► Se mere på Kofoedsmindes hjemmeside

Kontakt

E-mail: soho@socsci.aau.dk