Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Rolf Lyneborg Lund vinder Spar Nord Fondens Forskningspris

Rolf Lyneborg Lund vinder Spar Nord Fondens Forskningspris

Et nyt danmarkskort, der via machine learning inddeler landet i 8043 såkaldte mikroområder, kan give et meget mere præcist overblik over, fx hvordan sundhed, økonomi eller politiske holdninger er i et helt specifikt geografisk afgrænset område. Denne nye viden kan fx bruges til at planlægge lægedækning eller indsatser over for udsatte borgere. Ph.d.-stipendiat Rolf Lyneborg Lund fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU er tildelt Spar Nord Fondens Forskningspris for sin afhandling om netop steders betydning for menneskers liv.

Lagt online: 26.06.2020

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Foto: Lise Berendt, Spar Nord Fonden

Med lidt over tre måneders forsinkelse modtog ph.d.-stipendiat Rolf Lyneborg Lund fra AAU’s Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Spar Nord Fondens Forskningspris ved en reception torsdag middag.

Rolf Lyneborg Lund modtager prisen for sin ph.d.-afhandling Dissecting the Local: Territorial Scale and the Social Mechanisms of Place.

Rødspætten erstatter den rådne banan

Rolf Lyneborg Lund har i sit ph.d.-projekt udviklet en algoritme og en model, som kan lave fleksible og variable inddelinger af det danmarkskort, vi normalt kender. Hvor den mindste inddeling p.t. er i landets godt 2200 sogne, har Rolf Lyneborg Lund inddelt landet i hele 8043 såkaldte mikroområder, som ved hjælp af registerdata kan give et meget detaljeret overblik over, fx hvordan et områdes sundhedstilstand eller økonomiske råderum er.

- Er en bestemt bydel i en kommune fx plaget af kriminalitet, kan man ved hjælp af modellen se præcist hvor problemet er og målrette indsatsen specifikt. Tilsvarende kan man kortlægge, i hvilke områder der er en høj koncentration af kroniske sygdomme og planlægge lægedækning ud fra denne viden. Når vi har adgang til så præcist et overblik, bliver det også tydeligt, at fx den rådne banan ikke rigtigt findes – der er nok snarere tale om en rødspætte, forklarer Rolf Lyneborg Lund med henvisning til den gængse opfattelse af, at fattige områder er placeret i udkanten af Danmark, selv om data viser, at fattige områder faktisk findes pletvist overalt i landet.

Rolf Lyneborg Lund er den glade vinder af Spar Nord Fondens Forskningspris 2020. Hans t-shirt med forskellige danmarkskort og teksten "8043 Rolf" er en specialfremstillet gave, som han fik af sin forskningsgruppe, da han færdiggjorde sin ph.d.-afhandling. Kortene og teksten henviser til Rolf Lyneborg Lunds forskning, hvor han har inddelt Danmark i 8043 såkaldte mikroområder.

Et nyt og spændende mikroskop

Spar Nord Fondens Forskningspris skulle oprindelig være blevet uddelt til AAU’s årsfest den 13. marts, men festen blev ligesom alt andet som bekendt aflyst på grund af ny coronavirus.

Ved torsdagens reception bød rektor Per Michael Johansen velkommen til den forsinkede overrækkelse af prisen, hvorefter ph.d.-skoleleder Poul Houmann Andersen og fondsdirektør Bo Uggerhøj præsenterede Rolf Lyneborg Lund og hans forskning. Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra hvert af AAU’s fem fakulteter har peget på Rolf Lyneborg Lund som vinder af prisen.

- Din afhandling tilbyder forskningen et nyt og spændende mikroskop, som kan udfordre de eksisterende antagelser og fordomme om, hvad geografiske steder betyder for menneskers liv, sagde Poul Houmann Andersen i sin præsentation af Rolf Lyneborg Lund.

Prisen tildeles en yngre, ikke-etableret forsker, der har afsluttet et særligt excellent ph.d.-forskningsprojekt. Prisen er på 250.000 kroner samt en skulptur udført af billedhugger Carsten Fun Jensen.

Yderligere information

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139