Nyhed fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Dorte Caswell og Flemming Larsen i Oslo til afslutningsseminar på forskningsprojektet INNOWEL - Front line innovations in the welfare services.

Seminar: Frontlinjeorganisationer i en kompleks tid – hvordan digitalisering, tjenesteindividualisering og standardisering påvirker den norske beskæftigelsesindsats

Dorte Caswell og Flemming Larsen i Oslo til afslutningsseminar på forskningsprojektet INNOWEL - Front line innovations in the welfare services. Tid: 10. november kl. 9-15.

Innowel er et forskningsprojekt finansieret af Norges forskningsråd i perioden 2016-2021, der handler om innovationsprocesser og tjenesteudvikling i det norske NAV, der svarer til de danske jobcentre. På seminaret diskuteres følgende centrale spørgsmål om fremtidens beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i fund og analyser fra INNOWEL:

  • Kan vi tale om digitalt frontlinjearbejde? Eller er det nødvendigt at frontlinemedarbejderen møder borgeren ansigt til ansigt?
  • Ændrer digitaliseringen de strukturelle betingelser for frontlinjearbejdet? Fx den kroniske ressourcemangel?
  • Er forandring og udvikling overhovedet muligt i en situation med kronisk ressourcemangel? Og i så fald hvordan?
  • Hvad er mellemlederes, fagansvarliges og teamkoordinatorers betydning for forandringer i frontlinjens praksis? Kan de påvirke udformningen af leveringen af services og politik i beskæftigelsesindsatsen, fx gennem skønsudøvelse og fortolkning af regler?
  • Hvad er relevansen af professionsuddannelser, professionelle ressourcer, viden og institutionelt arbejde for udformningen af politik i frontlinjen?
  • Hvad betyder den stigende kompleksitet for teori om frontlinjeorganisationer?

Dorte Caswell og Flemming Larsen, forskningsledere i CUBB, er samarbejdspartnere i INNOWEL og bidrager til seminaret med et dansk perspektiv på frontlinjearbejdet i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere om seminaret

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 2825 • Mail:  inst.issa.kom@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139