Studienævnet for Kriminologi

Studienævnet er nedsat jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, §86-§93 og Universitetslovens §18. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Kriminologi dækker Kandidatuddannelsen i Kriminologi.

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand


Annette Olesen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Fibigerstræde 13, lokale 84
Tlf.: 9940 2618, 3025 0541
E-mail: aol@socsci.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretær


Kirsten Buhl Mathiasen
Fibigerstræde 5, lokale 25
Tlf.: 9940 8132
E-mail: inst.issa.sn.krim@socsci.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Kriminologi, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kvalitetssikring

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på kandidatuddannelsen under Studienævnet for Kriminologi. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringerne.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Kriminologi, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Aftagerpanelet har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammesætning

 • Denise Bakholm, centerleder, Center for Tværfaglig Forebyggelse Aalborg Kommune
 • Preben Bang Klitgaard, politikommissær, Nordjyllands Politi
 • Karoline Normann, forsvarsadvokat og formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg
 • Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE
 • Knud U. Rasmussen, forebyggelseskonsulent, Nordjyllands Politi
 • Jesper Olsen, formand, Transparency International Danmark
 • Younes Dadhouh, leder gadefilial, Tiponi
 • Jeannette Kaastrup, leder, Reden Aalborg
 • Lærke Mogensen, SSP konsulent, Silkeborg kommune
 • Michael Ankerstjerne, suspicious activity reporting officer, Danske Bank
 • Lars Mortensen, chef, Rigspolitiet, Nationalt Cyber Crime Center (NC3)

Sekretær: Kirsten Buhl Mathiasen, inst.issa.sn.krim@socsci.aau.dk

Mødekalender

 • +

  Møder i Studienævnet

  Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Kriminologi mødes ca. 8 gange om året. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til uddannelsens inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

  Møder i 2023

  • 10. februar kl. 10.00 - 12.00
  • 16. marts kl. 14.30 - 16.30
  • 24. april kl. 10.00 - 12.00
  • 6. juni kl. 10.00 - 12.00

   

Dagsorden og referater

Evalueringer

Mødekalender

 • +

  Møder i Aftagerpanelet

  • 24. oktober 2022 kl. 15.30
  • 25. oktober 2021
  • 20. oktober 2020
  • 2019 (Der er ikke afholdt møde i 2019)
  • 23. maj 2018

Referater

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Kriminologi • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 5 • 9220  Aalborg Øst
Mail: inst.issa.sn.krim@socsci.aau.dk • EAN nr.: 5798000433052