Institut for Sociologi og Socialt Arbejde & Fonden VITA - Center for socialt arbejde

SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv

SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv (SOUL)


Dette projekt har fokus på en vigtig dimension i livet for børn anbragt uden for hjemmet: samværet med og relationen til deres biologiske forældre og familienetværk. Dette samvær involverer mange aktører, konfliktende følelser, interesser og hensyn samt dertil hørende udfordringer, som kan hindre at barnets stemme bliver hørt og får betydning. Projektet udvikler en ny praksisnær teori om samvær og en forskningsbaseret metode, hvor inddragelse af barnets behov, interesser og hverdagsliv er afgørende for et trygt og udviklende samvær. Metoden styrker et bæredygtigt samarbejde, forebygger konflikter, og støtter barnet i at udvikle en fortælling om dets relation til forældre og netværk, der forbedrer samværet og give barnet mulighed for at udvikle en livshistorie, som giver mening på sigt. Et bæredygtigt demokrati er afhængigt af, at mennesker oplever, at de er betydningsfulde og kan påvirke forhold i eget liv.
 

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Århus Kommunes Familiecenter, Vejle Kommunes Familieafdeling, Ikast-Brandes Kommune Familierådgivning, Fonden VITA - Center for Socialt Arbejde, Børne- og Unge Center Vejle Fjord/KFUM, Børnecenteret Team Samvær Århus Kommune samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.


Projektet er støttet af VELUX FONDENES HUM Praxis pulje. VELUX Fonden er en almennyttig fond, der støtter humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Hvad er projekt SAMVÆR?

Hør partnerskabet fortælle om projektet og dets fokus på viden og udvikling af metoder i praksis.

Kontakt

Kontakt professor Maria Appel Nissen, leder af forskningsprojektet SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Projektleder Maria Appel Nissen

Kroghstræde 7, lokale 1
9220 Aalborg Øst

E-mail: maan@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 7292, 2749 5677

Center for SAMVÆR

Projektet vil etablere et Center for SAMVÆR

Er du interesseret i at blive en del af projektets netværk, så kontakt:

Direktør Bertil Michael Mahs
Fonden VITA – Center for socialt arbejde

Aksel Torv 6a, 2. sal
6000 Kolding

E-mail: kolding@vita-csa.dk
Tlf.: 4199 6921

Hvad handler projektet om?

Partnerskabet

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139