AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Instituttet har ca. 130 ansatte, og medarbejdergruppen består bl.a. af sociologer, statistikere, økonomer, psykologer, socialrådgivere samt teknisk administrativt personale. Forskningen ved instituttet er ofte tværfaglig og orienteret mod konkrete problemstillinger i det moderne samfund såvel som mere grundforskningsprægede temaer.

Instituttet rummer følgende uddannelser: Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Sociologi, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Kandidatuddannelsen i Kriminologi samt Socialrådgiveruddannelsen. Derudover har Instituttet en masteruddannelse; Master i Udsatte Børn & Unge (MBU) samt Nordic Master in Social Work and Welfare og en Erasmus Mundus kandidatuddannelse i Advanced Development in Social Work.

Foto: Jan Brødslev

Kontakt

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 7
9220  Aalborg Øst
Danmark
Tlf. +45 99 40 81 00
EAN 5798000420649

 

VÆR CONNECTED MED OS PÅ

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde - Kroghstræde 7 - DK-9220  Aalborg Øst - Tlf. +45 99 40 81 00  - EAN 5798000420649