AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

VIGTIG INFORMATION VEDR. CORONA/COVID-9!

Klik her for information vedr. undervisning og eksamination på Sociologi og Socialt Arbejde

Hold dig i øvrigt orienteret på https://www.aau.dk/coronavirus

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Instituttet har ca. 130 ansatte, og medarbejdergruppen består bl.a. af sociologer, statistikere, økonomer, psykologer, socialrådgivere samt teknisk administrativt personale. Forskningen ved Instituttet er ofte tværfaglig og orienteret mod konkrete problemstillinger i det moderne samfund såvel som mere grundforskningsprægede temaer.

Instituttet rummer følgende uddannelser: Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Sociologi, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Kandidatuddannelsen i Kriminologi samt Socialrådgiveruddannelsen. Derudover har Instituttet en masteruddannelse; Master i Udsatte Børn & Unge (MBU) samt Nordic Master in Social Work and Welfare og en Erasmus Mundus kandidatuddannelse i Advanced Development in Social Work.

Foto: Jan Brødslev

 

Kontakt

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Fibigerstræde 13
9220  Aalborg Øst
Danmark
Tlf. +45 9940 9633
EAN-nr.: 5798000420649
P-numre: Aalborg: 1012066143
                København: 1018019139

 

VÆR CONNECTED MED OS PÅ

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • DK-9220  Aalborg Øst • Tlf. +45 9940 2825 
EAN 5798000420649 • P-numre: Aalborg: 1012066143, København: 1018019139