Spring til indhold
ForsideUddannelser

Studierådet ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Studierådet består af viceinstitutleder samt forpersoner og næstforpersoner i instituttets studienævn. I studierådet drøftes en lang række problemstillinger af relevans på tværs af uddannelserne, ligesom det er et forum for erfaringsudveksling.

Studierådet har ikke formel beslutningskompetence, men bidrager med input til arbejdet i Institutrådet og i de enkelte studienævn. 

Studierådet holder cirka tre møder pr. semester, ligesom der vanligvis afholdes ét seminar om året, som giver mulighed for mere dybdegående drøftelser af et specifikt og aktuelt tema.

Medlemmer

 • Mia Arp Fallov, Viceinstitutleder for uddannelser

  Socialrådgiveruddannelsen:
 • Maria Appel Nissen, Studienævnsforperson
 • Camilla Rosenberg Otzen, Næstforperson

  Sociologi:
 • Rasmus Juul Møberg, Studienævnsforperson
 • Mathias Bylov Damsgaard, Næstforperson

  Socialt Arbejde:
 • Maja Lundemark Andersen, Studienævnsforperson
 • Harald Jørgen Pedersen, Næstforperson

  Kriminologi:
 • Annette Olesen, Studienævnsforperson
 • Clara Hollerup Gade, Næstforperson

  Master i Udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse (MBU):
 • Mie Engen, Studienævnsforperson
 • Stella Hoff Bruun, Næstforperson

  Erasmus Mundus/Nordisk master:
 • Lars Uggerhøj, Uddannelsesleder

Referent: Mette Rytter Christensen