AAU logo

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Forskningsmiljøer

Instituttets medarbejdere forsker inden for følgende hovedområder: Sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation. Forskningen er i høj grad interdisciplinær og kombinerer således perspektiver og teorier fra forskellige faglige områder. Instituttet prioriterer såvel grundforskning som praksis- og anvendelsesorienteret forskning.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige forskningsmiljøer på Instituttet.

Forskningsmiljøer

Forskningsprojekter og netværk

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde - Kroghstræde 7 - DK-9220  Aalborg Øst - Tlf. +45 99 40 81 00  - EAN 5798000420649