FoSo - Forskning i Socialt Arbejde

FoSo - Forsknings i Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


FoSo er en tværfaglig forskningsenhed ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Enheden er et fællesskab, der går på tværs af forskningsgrupper, og i de kommende år skal FoSo holde faglige seminarer til vidensdeling og opstart af mulige samarbejder herunder i ansøgnings- og projektsammenhæng. 

Miljøets forskere, beskæftiger sig med udviklingen af nye forskningsinitiativer inden for socialt arbejde. Der er i forskningsenheden særlig fokus på det sociale arbejdes praksis, som undersøges ud fra forskellige teoretiske dimensioner, hvor både sociologi, politologi, historie, psykologi, organisationsteori, kommunikationsteori, kulturteori, antropologi, læringsteori samt teorier om sociale problemer og perspektiver på socialt arbejde, bidrager til at udvikle ny viden. Dette modsvarer samtidig de mange forskellige teoretiske orienteringer som det sociale arbejdes praktikere refererer til.  

Forskningsgruppelederne i FoSo har løbende dialog om forskningsstrategi og fælles indsatser der gør det faglige fællesskab stærkere. Dette sker bl.a. i forskningsgruppeledermøder i FoSo-kredsen.  

Det er en afgørende prioritering hos FoSo-kredsen, at der er fælles opmærksomhed på de yngre forskeres placering og muligheder.

Forskningsgrupper:

Mere om FoSo

Forskningsledelsen

Professor Dorte Caswell
Tlf.: 9940 2614
E-mail: caswell@socsci.aau.dk

Lektor Kathrine Vitus
Tlf.: 9940 2841
E-mail: vitus@socsci.aau.dk

Professor Maria Appel Nissen
Tlf.: 9940 7292
E-mail: maan@socsci.aau.dk

Lektor Iben Nørup
Tlf.: 9940 8169
E-mail: ibenn@socsci.aau.dk

Lektor Pia Ringø
Tlf.: 9940 8106
E-mail: ringoe@socsci.aau.dk

Professor Lars Uggerhøj
Tlf: 9940 7293
E-mail: lug@socsci.aau.dk

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8192 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139