WISER - Welfare, Innovation, Social Work and Employment Relations

Forskningsgruppen Welfare, Innovation, Social Work and Employment Relations (WISER) udspringer af et samarbejde mellem Institut for Politik og Samfund samt Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

WISER har fokus på det beskæftigelsespolitiske felt, og bidrager med forskning om arbejdsmarkedspolitikken og den politiske udvikling, om organisatoriske og styringsmæssige problemstillinger og om professionel praksis og det sociale arbejde på beskæftigelsesområdet. Et aktuelt fokusområdet i forskningsgruppen er hvordan den kommunale praksis oversætter politik til virkelighed for arbejdsløse borgere. Fokus er blandt andet på hvad der sker i møder mellem medarbejderne på beskæftigelsesområdet og borgere med komplekse problemer, og hvordan borgerne bliver inddraget og oplever deres situation.

Samarbejde

Flere af WISER’s forskningsprojekter foregår i dialog og tæt samarbejde med kommunale aktører og interessenter på området. Denne løbende dialog bidrager til gennemslagkraft og giver mulighed for at forskningen kan få konkret betydning for samfundsmæssige forandringer.

Tilknytning

WISER har tilknytning til både klyngen Institutions, Policy & Behaviour på Institut for Politik og Samfund, AAU og til FoSo (Forskning i Socialt Arbejde), der er en tværfaglig forskningsenhed ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Denne enhed udgør Danmarks største forskningsmiljø inden for socialt arbejde.

Forskningsledelse

Dorte Caswell, Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Flemming Larsen. Professor, Institut for Politik og Samfund.

Se mere om WISER

Kontakt WISER


Professor Dorte Caswell
Tlf: 9940 2614, 2396 3284
E-mail: caswell@socsci.aau.dk 


Professor Flemming Larsen
Tlf.: 9940 8194, 3028 5971
E-mail: flemlar@dps.aau.dk

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139