Spring til indhold

SOSA

Forskningsgruppen Socialt arbejde på psykiatri og handicapområdet (SOSA) beskæftiger sig med vilkårene for mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med funktionsnedsættelse, deres livsverden, deltagelseschancer og kontakt med de sociale tilbud både på det konkrete niveau af sagsbehandling, socialpædagogiske indsatser og på det overordnede niveau via skiftende institutionelle strukturer og politiske og videnskabelige diskurser.