Om Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Velkommen til Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har en stærk forskningsprofil, både nationalt og internationalt, der dækker en bred vifte af temaer inden for sociologi og socialt arbejde.

Forskergrupperne på instituttet stræber efter at producere viden af høj kvalitet med stor relevans for det omgivende samfund og forskningsområdet, og instituttets forskningsprofil er kendetegnet ved både anvendelsesorienteret forskning og grundforskning.

En mangfoldighed i forskningstemaer opfatter vi som en styrke, der sikrer både forskning af høj kvalitet og viden med social betydning, viden, som er relevant og har indflydelse på det samfund, som vi omgiver os med og eksisterer i, og viden, der kan påvirke forskningsområdet.

Institutleder Jakob Skjøtt-Larsen

Vigtige nøgletal pr. 1. oktober 2023

Ansatte

 • 66 ansatte: Videnskabeligt personale
 • 23 ansatte: Administrativt personale.

Instituttets ledelse består ud over institutleder, Jakob Skjøtt-Larsen, af viceinstitutlederne Mia Arp Fallov og Morten Frederiksen samt sekretariatschef Dennis Overgaard Zacho.

administrationen er opdelt i følgende områder

 • Ledelsesstøtte, kvalitetssikring, HR, økonomi og funding
 • Studieadministration

Instituttet har forsknings-/undervisningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campusser både i Aalborg og i København.

Studerende

Bachelor: 332
Professionsbachelor: 634
Kandidat: 543
Masteruddannelse: 45

Ph.d.-studerende

21 ph.d.-studerende

De ph.d.-studerende på instituttet er indskrevet på ph.d.-programmet for Sociologi og Socialt Arbejde.

Nøgletallene opdateres årligt pr. 1. oktober.

Råd og udvalg

 • Institutråd (IR) 
 • SAU (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) 
 • Studieråd
 • Forskningudvalg (FU)

Studienævn og uddannelser

Studienævn for Socialt Arbejde

 • KA i Socialt arbejde (Aalborg og København)
 • KA i Avanceret udvikling i socialt arbejde (Advances)
 • KA i Social Work and Welfare (Noswel)

Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen

 • Socialrådgiveruddannelsen (Professionsbachelor)

Studienævn for Kriminologi

 • KA i Kriminologi

Studienævn for Sociologi

 • BA i Sociologi
 • KA i Sociologi

Studienævn for Masteruddannelse i Udsatte Børn og Unge (MBU)

 • Master i udsatte børn og unge, Faglig ledelse (Aalborg og København)
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139