Ph.d.-program ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har cirka 20 ph.d.-studerende, som forsker her, ofte i samarbejde med andre institutter og universiteter. 

Når man er en del af vores forskeruddannelsesprogram, er man indskrevet på ph.d.-skolen ved Det Humanistike og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den ph.d.-studerendes faglige profil knytter sig til et af instituttets kernefelter: Sociologi, Socialt Arbejde eller Arbejdsliv og Organisation.

Ph.d.-programmet ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Ph.d.-stipendiater ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er indskrevet ved ph.d.-skolen ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, og det er ph.d.-skolens regler og retningslinjer, der er gældende for dette instituts stipendiater. En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse, der normalt løber over tre år, og således modsvarer 180 ECTS. 

En ph.d.-uddannelse består af forskellige elementer, hvoraf det vigtigste er arbejdet med en afhandling. En afhandling kan have forskellige former. Den ph.d.-studerende har både ret og pligt til at modtage vejledning. Den ph.d.-studerende skal videre følge kurser af et omfang tilsvarende ca. et semesters fuldt arbejde (30 ECTS). Den ph.d.-studerende skal også normalt lægge en arbejdsindsats i undervisning eller andet formidlingsarbejde, der også vil modsvare ca. et semesters arbejde. Arbejdets omfang og karakter aftales med institutleder ved projektopstart. Læs nærmere om instituttets retningslinjer for ph.d.-forløb.

Ph.d.-programmet for Sociologi og Socialt Arbejde relaterer sig til instituttets forskningsprofil og alle ph.d.-projekter hører ind under en af instituttets forskningsgrupper. Ph.d.-studerende tilknyttes som hovedregel den forskningsgruppe, som hovedvejlederen tilhører men kan frit deltage i øvrige forskningsgruppers aktiviteter. De enkelte forskningsgrupper har ansvar for at give ph.d.-studerende mulighed for at fremlægge og få diskuteret deres projekter på flere tidspunkter i løbet af indskrivningstiden.

Ph.d.-programmet for  Sociologi og Socialt Arbejde har for øjeblikket ca. 20  ph.d.- studerende og ledes i øjeblikket af Lars Skov Henriksen. Der afholdes hvert semester mindst et fællesmøde mellem ph.d.-programlederen og alle ph.d.-stipendiater ved instituttet. Ph.d.-programmet koordinerer udbud af ph.d.-kurser i regi af instituttet og på tværs af Ph.d.-skolens samlede kursusudbud. Desuden har programlederen ansvar for kvalitetssikring af de enkelte ph.d.-forløb.

Alle phd.-stillinger ved instituttet opslås på AAU stillingsportal.

Kontakt


Ph.d.-programleder Lars Skov Henriksen   
E-mail: larsskov@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8142, 4062 5971


Ph.d.-programsekretær Marianne Høgsbro  
E-mail: inst.issa.phd@socsci.aau.dk 
Tlf.: 9940 9810, 6179 4750

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8310 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139