Studienævn ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Instituttets uddannelser er organiseret under fem studienævn. Studienævnene godkender undervisningsplaner og udarbejder studieordninger. Herudover udtaler studienævnene ift. diverse bekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden dispensationssager.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 13 • 9220  Aalborg Øst • Telefon: +45 9940 8192 • Mail:  inst.issa@socsci.aau.dk
EAN nr.: 5798000420649 • P numre; Aalborg: 1012066143, København: 1018019139