Studienævnet for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse (MBU)

Studienævnet er nedsat jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, §86-§93 og Universitetslovens §18. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet dækker Masteruddannelsen i udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse (MBU).

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand

 
Mie Engen (Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU)
Kroghstræde 7, lokale 83
Tlf.: 9940 8149
E-mail: engen@socsci.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretær

 
Johanne Kær Berg
Fibigerstræde 5, lokale 5
Tlf.: 9940 8130
E-mail: inst.issa.sn.mbu@socsci.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for MBU - Master i Udsatte børn og unge, faglig ledelse, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kvalitetssikring

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på masteruddannelsen under Studienævnet for Master i Udsatte børn og unge, Faglig ledelse. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringerne.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Aftagerpanelet har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelets sammesætning

 • Hanne Manata, afdelingschef, Aalborg Kommune
 • Maria Koch Jensen, specialkonsulent, Socialstyrelsen
 • Chris Hendriksen Severinsen, daglig leder, Væksthuset 
 • Ann Hermansen, direktør for Social Omsorg, Hedensted kommune 
 • Ane Stallknecht, centerchef, Center for børn, unge og familie, Odsherred kommune
 • Margrethe Kynde, teamleder ved Specialkompetence Holstebro, Holstebro Kommune

Formand:

 • Mie Engen, studienævnsformand for MBU, Insitut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  Tlf.: 9940 8149
  E-mail: engen@socsci.aau.dk

Sekretær:

Semesterbeskrivelser

Mødekalender

 • +

  Møder i Studienævnet

  Studienævnet for Masteruddannelsen i udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse (MBU) mødes ca. 6-8 gange om året. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til uddannelsens inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

  Møder i 2023

  • 7. februar
  • 25. maj
  • 13. juni
  • 31. august
  • 26. oktober
  • 14. december

   

   

Dagsorden og referater

Evalueringer

Mødekalender

 • +

  Møder i Aftagerpanelet

  • 24. maj 2023
  • 18. maj 2022
  • 25. maj 2021
  • 12. maj 2020
  • 26. april 2019
  • 19. marts 2018

Referater

Studienævnet for masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 5 • 9220  Aalborg Øst
Mail:  inst.issa.sn.mbu@socsci.aau.dk • EAN nr.: 5798000421363