Studienævnet for Socialt Arbejde

Studienævnet er nedsat jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, §86-§93 og Universitetslovens §18. Studienævnet godkender undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordninger. Herudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning samt om forhold, der vedrører undervisningen inden for studienævnets områder. Studienævnene behandler desuden sager om dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Studienævnet for Socialt Arbejde dækker Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Advanced Developement in Social Work (Advances) og Nordic Master in Social Work (Noswel).

Studienævnets sammensætning

Studienævnsformand


Maja Lundemark Andersen
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Kroghstræde 7, lokale 87
Tlf.: 9940 7381
E-mail: maja@socsci.aau.dk

Medarbejderrepræsentanter

Studenterrepræsentanter

Studienævnssekretærer


Anne Vestergaard Larsen
Fibigerstræde 5, lokale 9
Tlf.: 9940 9925
E-mail: inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk


Anja Filtenborg Pedersen
Fibigerstræde 5, lokale 17
Tlf.: 9940 8021
E-mail: inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk

Evaluering af uddannelse og undervisning

Evaluering af uddannelse og undervisning ved Studienævnet for Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Kvalitetssikring

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikring og -udvikling er at sikre, at alle uddannelser på universitetet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi, herunder at uddanne højt kvalificerede og engagerede dimittender med gode faglige og sociale kompetencer.

Evalueringer

Studienævnet evaluerer hvert semester undervisningen på kandidatuddannelserne under Studienævnet for Socialt Arbejde. Evalueringerne omfatter kurser, projektarbejde, det samlede semester og den samlede uddannelse (uddannelsesevaluering). 

Nedenfor kan du se de seneste sammenfatninger af evalueringerne.

Aftagerpanel

Aftagerpanelet ved Studienævnet for Socialt Arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet


Aftagerpanelet har til opgave at drøfte spørgsmål om uddannelserne og sikre en dialog mellem uddannelserne og aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Aftagerpanelerne spiller ligeledes en stor rolle i udviklingen og akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser. Aftagerpanelet fungerer gennem årlige møder.

Aftagerpanelts sammensætning pr. 1. november 2020

 • Maja Lundemark Andersen, studienævnsformand for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
 • Kræn Blume Jensen, forsknings- og analysechef, VIVE Social
 • Anne Weber, chef, Væksthuset, Den erhvervsdrivende fond
 • Flora Ghosh, ordførende direktør, Liva Rehab, Forening mod skadevirkninger af prostitution
 • Jonas Nikolaj Jakobsen, regionschef, Kirkens Korshær
 • Elisabeth Marian Thomassen, kontorchef, Socialstyrelsen
 • Pernille Gry Petersen, generalsekretær, Børnesagens Fællesråd
 • Kresta Munkholt Sørensen, lektor, Københavns Professionshøjskole
 • Tanja Mørk Nielsen, leder, Social Støtte, Mariagerfjord Kommune
 • Lone Lollesgaard, uddannelses- og arbejdsmarkedschef, Vesthimmerlands Kommune

Sekretær: Anja Filtenborg Pedersen

Mødekalender

 • +

  Møder i studienævnet

  Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde mødes ca. 10 gange om året. På studienævnets møder behandles forhold omkring uddannelsernes drift og videreudvikling. Det kan f.eks. være revidering af studieordninger, fordeling af ressourcer til uddannelsens inden for studienævnets område, opfølgning på semesterevalueringer og behandlinger af forespørgsler og ansøgninger. Studienævnet kvalitetsudvikler løbende de eksisterende uddannelser og udvikler nye uddannelser.

  Møder i 2023

  • 9. januar
  • 9. februar
  • 23. marts
  • 4. maj
  • 1. juni
  • 17. august
  • 28. september
  • 9. november
  • 14. december

Dagsordner og referater

Evalueringer

Mødekalender

 • +

  Møder i Aftagerpanelet

  • 7. november 2023 kl. 9.00 - 12.00
    
  • 6. juni 2023 kl. 9.00 - 12.00
    
  • 29. november 2022
    
  • 7. januar 2022
    
  • 28. januar 2021
    
  • Møde ikke afholdt i 2020
    
  • 8. november 2019

Dagsordner og referater Aftagerpanel

Studienævnet for Socialt Arbejde • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde • Fibigerstræde 5 • 9220  Aalborg Øst
Mail: inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk • EAN nr.: 5798000421127